bilisimweb

Son Eklenenler

Arduino ile POT kontrolü ASP.NET Listbox Kayıt Uygulaması ASP.NET Hesap Makinesi Uygulaması ASP.NET Göster-Gizle Uygulaması ASP.NET Ehliyet Uygulaması ASP.NET Textbox Kontrolü ASP.NET Label Kontrolü Alev Efekti PWM ile LED Parlaklık Kontrolü Buton İle LED Yakma Kara Şimşek Uygulaması Kondansatörler Javascript Dersleri-3 Javascript Dersleri-2 Javascript Dersleri-1 Dirençler Admin-paneli-2 Admin-paneli-1 Veritabanı Listeleme Veritabanı Kayıt Ekleme 2-Site Yönetimi Asp Dosyası çalıştırma DW babyweb server ayarları SQL Kodlamaya giriş SQL Değişken Tipleri SQL Dili yapısı Veritabanında Sorgulamalar Access Veri Türleri Ders-5 Menü İşlemleri Ders-4 Kutu Modeli Ders-3 Stil Şablonu Özellikleri Ders-2 CSS Birimleri Stil Şablonları Ders-11 Çoklu Ortam Araçları Ders-10 Çerçeveler Ders-9 Formlar Ders-8 Tablolar Ders-7 Bağlantı Oluşturma Ders-6 Metin Biçimlendirme Ders-5 Listeleme MS Word Uygulama-7 4-Doğru Akım Ölçü Aletlerine Ait Semboller 2-İletken ve Yalıtkanlar 1-Ölçme ve Ölçü Aletleri MS Word Uygulama-6 MS Word Uygulama-5 MS Word Uygulama-4 MS Word Uygulama-3 MS Word Uygulama-2 MS Word Uygulama-1 Normalizasyon-Üçüncü Normal Form Normalizasyon-İkinci Normal Form Normalizasyon-Birinci Normal Form Ders 6: Donanım Kartları 5-Sabit Diskler Kısıtlayıcılar Veritabanına Giriş USB Kabloları: Hangisi ne işe yarıyor? Geleceğe bir Led de SEN YAK Arduino Kartımızı Tanıyalım Bread Board Kullanımı Hiberfil.sys ve pagefile.sys PHP APACHE MYSQL kurulumu Neden PHP Ders 2:Arduino Yazılımı Ders 1:Arduino Nedir? Ders 4:İnternet Ortamı ve Web Tasarımı Ders 3:Web Sitesi Taslağı Oluturmak Ders 2:Web Tasarım Temel İlkeler Ders 1:İnternet Ders 4:Kasalar Ders 3:Bellekler Ders 2: İşlemciler Ders 1: Anakartlar

Kısıtlayıcılar

Kısıtlayıcılar

Herhangi bir alan için girilebilecek verileri zorlayıcı kurallara kısıtlayıcı denir.

•Kısıtlayıcılar 6 ya ayrılır.

1.Birincil Anahtar kısıtlayıcıları

2.Yabancı anahtar kısıtlayıcıları

3.Default kısıtlayıcıları

4.Tekil kısıtlayıcıları

5.Kontrol kısıtlayıcıları

6.Not Null kısıtlayıcıları

 

Birincil Anahtar kısıtlamaları

1.Bir tablonun birincil anahtarı tabloda depoladığınız her satırı benzersiz şekilde tanımlayan bir veya daha çok alandan oluşur.

2.Birincil anahtarlar genellikle;

      1.TC kimlik no

      2.Plaka no

      3.Telefon kod no

      4.Posta kod no

      5.Banka hesap no gibi…

•Birincil anahtar özellikleri;

a)Seçilen alan boş geçilemez.

b)Aynı değeri alamaz.

c)Genellikle değiştirilemez.

d)Genellikle otomatik olarak belirlenir.

 

Yabancı anahtar kısıtlamaları

•Tablo içerisindeki verilerin birbirleri ile iletişim kurabilmeleri amacıyla kullanılan anahtarlardır.

•Yabancı anahtar, bir tabloya girilebilecek verileri başka bir tablonun herhangi bir alanında yer alabilecek veriler ile sınırlandırmak ve ilişkilendirmek için kullanılır.

•Birincil anahtarlar boş ve birbiri ile aynı olan değerleri alamazken yabancı anahtarlar birbirleri ile aynı olan değerleri alabilir.

•Bir tabloda birden fazla yabancı anahtar olabilir.

•Yabancı anahtarlara başka bir tablonun birincil anahtarları da denilebilir.

Default kısıtlayıcıları

•Veri girişi sırasında bir alanın alabileceği varsayılan bir değer atamak için kullanılır.

•Bir alanda girilmeyen bir değer olursa otomatik olarak belirlenmiş bir değerin atanmasını sağlar.

•Genellikle tarih alanında bir değer girilmediğinde o günün tarihini otomatik olarak getirilmesi için kullanılır.

 

Tekil kısıtlayıcıları

•Tablodaki bir alana girilen verinin tekrarsız olmasını sağlamak için kullanılır. Birincil anahtar kısıtlayıcısı gibi…

•Birincil anahtar kısıtlayıcısından farkı tekil kısıtlayıcılarda boş değer içerebilir.

•Bir tabloda birden fazla olabilir.

 

Kontrol kısıtlayıcıları

•Veri girişlerinin belirli kritere göre yapılması amacıyla kullanılır.

•Bir sutun için gerektiğinde birden fazla kontrol kısıtlayıcısı eklenebilir.

•TC kimlik no 11 hane girilmesini ayarlama

•TC kimlik no sadece rakam girilmesini sağlama

•Bir yolculuk sırasında 0-6 yaş grubunun ücretsiz olmasını belirtme

•Vergi noların 10 hane olarak ayarlanması

•Notların 0-100 arası değer alınmasını sağlama …

 


107.22.109.65


Bu Konu Hakkında Yapılan Yorum Sayısı (0)